За нас

Езиков център The Language House е основан през 2017г. Основната дейност е чуждоезиково обучение и специализирана подготовка, предоставяйки възможности за ефективно обучение в приятелска атмосфера и съвременна учебна среда.

В езиковия център се окуражават хората от всички възрасти да изчучават чужди езици, насърчава се многоезичието и разбирателството между културите. Предлага се качество и ефективност в преподаването.

Тъй като ключовите цели на Езиковия център са ученето и развитието на езиковите и комуникативните умения на курситите, от съществено значение е фокусът да бъде върху ученето и да се работи по начин, ориентиран към курсиста. За да бъдат постигнати целите на организацiята, Езиковия център събира отзиви за всички свои дейности, за да ги бъдат рзвити по-нататък по модела „ Plan-Do-Check-Act“.

Услугите, които се предлагат от Езиковия център обхващат следното:

  • Обучение по испански език за деца и възрастни, подготовка за сертификатни и кандидатстудентски изпити, онлайн обучение;

  • Обучение по английски език за деца и възрастни; подготовка за кандидатстудентски и сертификатни изпити;

  • Обучение по японски език за деца и възрастни; подготовка за сертификатни изпити;

  • Обучение по български език за чужденци;

  • Превод на обща и специализирана литература;

  • c-facebook

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com