Видове групи

Английски език

The Language House предлага 4 типа групи: 

  • За ученици от 5. до 7. клас

  • За възрастни (от 14 години нагоре)

  • За матури

  • За сертификатни изпити - IELTS

  • Основи на английския - 6 астрономически часа 

Испански език

The Language House предлага 4 типа групи: 

  • За ученици от 5. до 7. клас

  • За възрастни (от 14 години нагоре)

  • За матури

  • За сертификатни изпити - DELE и SIELE

  • Основи на испанския - 6 астрономически часа 

Интензивни групи (основи на английския/ испанския)

Този кратък курс е идеален за хора, които не са много сигурни дали даден език е подходящ зя тях. По този начин всеки може да опита и да види дали му харесва, след което има възможност да се продължи. Курсът включват 4 посещения по час и половина с по 10 минути почивка (или общо 6 астрономически часа). Нужни са минимум 4 човека, за да бъдат сформирани групите.

Цена: 40 лв (включени учебни материали)

Групите от 5. до 7. клас

Започват с кратък преговор на наученото до момента и преминават към нов материал. В цената на този летен курс са включени и учебниците.

Начални дати

summer course.png
1.jpg

За повече информация свържете се с нас.